PETR STREJČEK

email: info@petrstrejcek.cz

tel: +420 604965511